Openbare Basisschool Passe-Partout is een groeiende school in de moderne nieuwbouwwijk Nesselande.

Op Passe-Partout is veel ruimte voor onderwijsvernieuwing.

De school doet mee aan de pilot TPO, tweetalig onderwijs Engels, Kinderen krijgen al vanaf 4 jaar Engelse les aangeboden.  Alle  lessen worden 30-50% in het Engels gegeven.  De theorie van meervoudige intelligentie is basis voor ons onderwijs.

Daarnaast werken de kinderen zelfstandig, waardoor er in de basisvaardigheden gepersonaliseerd les gegeven kan worden.  Instructies worden op verschillende niveaus gegeven. Lees- en taalonderwijs zijn erg belangrijk, maar daarnaast wordt er aan de overige kerndoelen ruimschoots aandacht besteed. De school wil een centrum van ontmoeting zijn en nodigt ouders van harte uit mee te denken met het schoolbeleid, dan wel met de organisatie en uitvoering van activiteiten.

Grote trots van de school is de rust, regelmaat en de sfeer die op Passe-Partout heersen. Een belangrijk uitgangspunt van Passe-Partout is dat ieder kind, ongeacht afkomst of geloof, gelijke kansen krijgt.

De verbinding  die wij leggen in leren, door ons onderwijs ontwerpen, waarin kerndoelen geïntegreerd worden aangeboden, biedt ook veel mogelijkheden voor kinderen met een bovengemiddelde intelligentie om zich optimaal te ontwikkelen, naast kinderen die meer moeite hebben met leren.
De school is daardoor een afspiegeling van de samenleving. Passe-Partout is als het ware een “mini-maatschappij” waar ieder kind zich gewaardeerd zal voel en in een veilige omgeving