Leden MedezeggenschapsRaad:


Personeelsgeleiding:
Dagmar van der Knoop
Mirjam Peters
Frouwke Siebeling
Heleen Willemse (secretaris)

Oudergeleiding:
Tjeerd Visser
Lionel Amstelveen
Fleur Vreeswijk
Hala Fawzi (voorzitter)

Contact via mr@obspassepartout.nl

Vergaderdata 2017/2018:
31 augustus 2017
10 oktober 2017 (verslag)
13 november 2017 (verslag)
18 januari 2018 (verslag)
20 februari 2018
26 maart 2018
24 mei 2018
7 juni 2018

In de ouderinfo, die uitkomt na de MR vergadering, vindt u een korte samenvatting van de MR vergadering. Wilt u de volledige notulen opvragen, dan kunt u mailen naar mr@obspassepartout.nl.
  
Voor veel informatie over MR
klik op het logo.