Inleiding
De ouderraad (OR) is door de school, met instemming van de MR, als een uitvoerend orgaan ingesteld. Het is haar taak om de ouderbetrokkenheid een extra stimulans te geven en activiteiten en vieringen te coördineren.
 

De OR stuurt 4 werkgroepen aan waarin de volledige voorbereiding en uitvoering van activiteiten plaatsvindt. Deze activiteiten moeten passen bij de visie van de school: “Waar elk talent de ruimte krijgt”.
Een werkgroep schakelt bij de praktische uitvoering de hulp van andere ouders in. Belangrijk effect is dat door grote ouderbetrokkenheid, leerkrachten meer tijd en aandacht kunnen geven aan het echte onderwijs terwijl de extra activiteiten doorgang blijven vinden en daarmee positief bijdragen aan de totale schoolbeleving.

Samenstelling werkgroepen en de activiteiten
De 4 werkgroepen functioneren zelfstandig en bestaan uit 2 tot 3 vaste ouders en 2 vaste leerkrachten. De ouders in een werkgroep zijn de trekkers, de drijvende kracht. De leerkrachten werken actief mee. Één van de ouders in de werkgroep is de coördinator.  De coördinator van een werkgroep is tevens OR-lid.
 
Iedere werkgroep heeft haar eigen activiteiten en vieringen die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld in een jaarplan
In onderstaand overzicht staat aangegeven welke hoofdactiviteiten er per werkgroep komend schooljaar zijn. Het doel van deze verdeling over 4 werkgroepen is dat de lasten goed verdeeld zijn over meerdere mensen en de tijd. Het overzicht is niet limitatief of statisch. Er is ruimte voor nieuwe of andere initiatieven en (creatieve) ideeën.
 
 
WERKGROEP 1  
 vieringen: Sinterklaas  (dec)
  Schoolreis  (mei)
   
WERKGROEP 2  
 vieringen: Kerst  (dec)
  Lente ontbijt  (pasen)
   
WERKGROEP 3  
vieringen: Kinderboekenweek  (okt)
  Voorleesontbijt onderbouw  (…)
  Goede doelenactie  (…)
   
WERKGROEP 4  
vieringen: Schoolbreed feest
  Spelenkermis/ koningsdag  (apr)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ouderraad@obspassepartout.nl