Wij werken met de volgende werkgroepen;

Ouderraad

In de Medezeggenschapsraad is een ouderbetrokkenheidsplan opgesteld om de deelname aan werkgroepen, het meedenken en het meehelpen van ouders op school te bevorderen.

Als Ouderraad (OR) proberen we er alles aan te doen om van de school (nog meer) een leuke, innovatieve en stimulerende omgeving te maken voor de kinderen.

Daarom is er een ouderraad  in het leven geroepen.

Hierbij stellen zij zich voor.

Website
In deze werkgroep wordt er gewerkt aan de opbouw en het bijhouden van de website van onze school. Verder heeft iedere klas de mogelijkheid samen met een ouder de pagina's van de klas bij te houden op de site. 

Vaste vieringen
Deze werkgroep organiseert en coördineert de vaste vieringen binnen de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Pasen etc.

Incidentele vieringen
Deze werkgroep organiseert en coördineert de incidentele vieringen binnen de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileum , sponsorloop, etc.

Onderschoolse activiteiten
Het organiseren van activiteiten die naast het reguliere programma onder schooltijd plaatsvinden. Zoals excursies, SKVR, bibliotheek.

PR/Communicatie
Deze werkgroep houdt zich bezig met het verbeteren van de communicatie/informatie binnen het team en het verbeteren van de communicatie/informatie van school naar ouders. Verder houdt de werkgroep zich bezig met het verslaan van activiteiten voor de locale kranten.


PR en Communicatie:
Leerkrachten:
Ouders:


Website:
Leerkracht:

Ouders:

Ouderraad:
Dat kunt U zijn !!

Vieringen:
Ouders:
Leerkrachten:


Financieel overkoepelend