Klachten, vertrouwenspersonen en klokkenluidersregeling


Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht!
 

Klachten

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:  

De directie is aanspreekpersoon voor ouders en leerkrachten. De directie kan u doorverwijzen en is aangewezen om contact op te nemen met andere ouders en betrokkenen.


Wat doet de externe vertrouwenspersoon?
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
De externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR zijn mevrouw S. Stokman-Prins en mevrouw I.L.A. Wielinga. Je kunt hen rechtstreeks benaderen via onderstaande contactgegevens:
Mevrouw S. Stokman-Prins
070-3523809
06-20010345
stokmanmediation@outlook.com
 
Mevrouw I.L.A. Wielinga
070-3233590
06-23409333
wielinga.ilona2@gmail.com
 

Klokkenluidersregeling

Tot slot hanteren we op school een klokkenluidersregeling. Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten, daar is de klachtenregeling voor. De klokkenluidersregeling is ervoor bedoeld om een vermoeden van een ernstige misstand te kunnen melden. Het gaat dan om een vermoeden op redelijke gronden, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is als gevolg van:  
Als er geen sprake is van acuut gevaar, meld je een vermoeden van een misstand bij:  
Hier vind je meer informatie over de klokkenluidersregeling.