Aanmeldprocedure.

Hoe gaan wij om met uw aanmelding?

Nieuwe leerlingen zijn uiteraard van harte welkom op obs Passe-Partout. Vanwege de zorgvuldigheid worden alle ouders eerst uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u nadere informatie over de school, krijgt u een rondleiding en ontvangt u een aanmeldformulier.

In schooljaar 2022-2023 is nog ruimte in de groepen 1, 2 en 4.

In schooljaar 2023-2024 is nog ruimte in de groepen 1, 2, 3 en 5.

Voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind van 3 jaar*

 1. U plant een kennismakingsgesprek in via onze website.
 2. U ontvangt tijdens dit gesprek meer informatie over de school. U krijgt een aanmeldformulier mee naar huis.
 3. Kiest u voor obs Passe-Partout? Dan levert u het aanmeldformulier in. U ontvangt een bevestiging van ontvangst.
 4. Binnen zes weken ontvangt u bericht dat uw kind wordt ingeschreven óf dat wij behoefte hebben aan meer informatie.
 5. Twee maanden voordat uw kind vier wordt ontvangt u meer informatie over de groep en de leerkracht van uw kind komt en welke mogelijkheden er zijn voor wenmomenten.
 6. De dag nadat uw kind vier is geworden, start hij/zij bij ons op de basisschool!

* Heeft u al één of meerdere kinderen op onze school? Als uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, kunt u het aanmeldformulier zonder nieuwe afspraak invullen. U kunt op school een formulier afhalen, of download het formulier van onze website.

Voor ouders/verzorgers met een kind van 4 jaar of ouder

Is uw kind al vier jaar of ouder? Dan is de kans groot dat uw kind al op een andere basisschool zit. U wilt uw kind wellicht een overstap laten maken naar onze basisschool.

 1. U kunt op onze website vinden welke leerjaren vol zitten.
 2. Als u interesse heeft in een leerjaar waar nog ruimte is, plant u een kennismakingsgesprek in via onze website.
 3. U ontvangt tijdens dit gesprek meer informatie over de school. Wij vragen u naar de reden van de mogelijke overstap. Na afloop krijgt u een aanmeldformulier mee naar huis.
 4. Wilt u uw kind de overstap laten maken naar obs Passe-Partout? Dan levert u het aanmeldformulier in. U ontvangt een bevestiging van ontvangst, dit is nog geen inschrijving.
 5. Onze intern begeleider neemt contact op met de huidige school voor meer informatie. Hiervoor vragen wij eerst u toestemming.
 6. Binnen zes weken ontvangt u bericht, met vier opties:
  - Uw kind kan worden ingeschreven op onze school;
  - Wij hebben meer informatie nodig;
  - Wij kunnen als school niet de juiste ondersteuning bieden – de huidige school kijkt met u mee om een school te vinden die de juiste ondersteuning wel kan bieden.
 7. Heeft u bericht ontvangen dat wij uw kind kunnen inschrijven? Dan ontvangt u snel informatie over de groep en de leerkracht. Hierin wordt in overleg de startdatum en eventuele wenmomenten afgesproken.

In schooljaar 2022-2023 is er alleen nog ruimte in de groepen 1, 2 en 4.

In schooljaar 2023-2024 is er alleen nog ruimte in de groepen 1, 2, 3 en 5.


Leerlingen die nog geen Nederlands spreken

Leerlingen die nog geen of niet voldoende Nederlands spreken nemen wij alleen aan in de groepen 1 en 2.

Vanaf groep 3 verwijzen we u eerst door naar een schakelklas. In een schakelklas ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal. Uw kind kan vervolgens naar een reguliere basisschool.
Klik op de link hieronder om te zien welke scholen schakelklassen aanbieden.

Looking for the right school for your child?