Who we are.

OBS Passe-Partout is a modern school in a
new residential area Nesselande in Rotterdam.

Web Passe Partout 3570

A public school, what does that mean? It means that every child and every teacher is welcome at our school, regardless of their social, cultural or philosophical background. Your child is therefore very welcome! At our school, children learn from an early age, to respect the opinions and convictions of others. We actively pay attention to the similarities and differences between children, without preferences for one specific opinion. Our school pays attention to, and offers the space to each child and each teacher to develop themselves.

I would like to tell you more about our school during a personal meeting. You're welcome.

Noortje van de Laar

director

Wie wij zijn.

Passe-Partout is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR.
Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op www.stichtingboor.nl

Een openbare school betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht
de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom!
Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging.
We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur
voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere
leerkracht. Wij werken met 'Onderwijs Ontwerpen' en onze methode Kwink voor sociale vaardigheden binnen
thema's aan burgerschap.


Looking for the right school for your child?