Engels op school.

Passe-Partout is één van de 18 scholen in Nederland
die meedoet aan de pilot TPO, tweetalig onderwijs.

LR HPC Passe Partout 3746

Kinderen krijgen al vanaf 4 jaar onderwijs in het Engels aangeboden. Alle lessen worden 30-50% in het Engels gegeven.

OBS Passe-Partout integreert het Engels in het vak wereldoriëntatie. Dit wordt thematisch aangeboden. De nadruk wordt gelegd op spreekvaardigheid en woordenschat.

Wat is de pilot TPO?

De pilot Tweetalig Primaire Onderwijs (tpo) is een vijfjarig project in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs. Twintig basisscholen krijgen van hem toestemming om 30 tot 50% van het onderwijs vanaf groep 1 aan te bieden in het Engels, Frans of Duits en de overige helft in het Nederlands.

Meer informatie met betrekking tot TPO? Bekijk website.

Voortgang pilot TPO.

Op Passe-Partout hebben we een native speaker Engels die de Engelse lessen coördineert in de groepen 1 t/m 4. Tevens is er een expertgroep die het Engels in de school bewaakt. Alle leerkrachten hebben B2 niveau spreekvaardigheid Engels.

Waarom deze keuze
op Passe-Partout?

Internationalisering
Internationalisering in het basisonderwijs is in ontwikkeling. Jaarlijks groeit het aantal scholen dat internationaal georiënteerde onderwijs-activiteiten aanbiedt. Met name het vroeg vreemdetalenonderwijs neemt een enorme vlucht. Bijna 1.100 basisscholen bieden vanaf groep 1 een vreemde taal aan, waarvan 90% Engels.

Passe-Partout ziet graag dat alle leerlingen een basis van internationalisering meekrijgen. Door de leerlingen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met de internationale wereld om hen heen, hebben zij een voorsprong voor later.

Er kan op vele manieren worden gewerkt aan internationalisering. Dit kan zowel betrekking hebben op beleidsontwikkelingen als op de inrichting van het onderwijs zelf. Passe-Partout komt hierin tegemoet door samen te werken met Early Bird, het Europees Platform en Stichting BOOR.

Internationalisering in het primair onderwijs onderscheidt 4 domeinen:

  • Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
  • Internationale beleidsontwikkelingen
  • Internationaal georiënteerde leerinhouden
  • Uitwisseling fysiek en digitaal

Early Bird.

EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Voor meer informatie over Early Bird verwijzen we u naar de website.

Tweetalig Onderwijs.

Tweetalig onderwijs wil leerlingen goed voorbereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. Tweetalig onderwijs heeft dus 2 belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en internationaal perspectief. De taal wordt zo ingebed in een brede, internationaal georiënteerde context.

Kwaliteitswaarborgen.

Om de kwaliteit van onderwijs op de Passe-Partout te waarborgen houden we ons aan de volgende voorwaarden:

  • Een leerlingvolgsysteem dat voldoet aan de eisen van de inspectie
  • Gedegen onderzoek naar de inrichting van dit onderwijs gedurende de eerste paar jaar. Aansluitend borging en inzet van de resultaten bij de inrichting van de volgende groepen
  • Voor kinderen met leerproblemen wordt, waar nodig, het programma aangepast als beschreven bij het curriculum
    In het kader van de pilot voor tweetalig onderwijs zijn afspraken gemaakt over monitoring van de resultaten van het tweetalig onderwijs. Daarin wordt voorzien door de universiteiten van Utrecht, Leiden , Maastricht en Nijmegen en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Zij zorgen ook voor op dit onderwijs toegesneden toets materiaal
  • Engelstalig onderwijs wordt het eerste jaar beperkt tot 30% - 50% van de tijd conform de inrichting van de pilot TPO.

Peuterspeelzaal.

Gro-Up Peuteropvang 'Toverkunst' is gevestigd naast Passe-Partout en biedt plaats aan peuters vanaf 2,5 jaar. Ook daar werkt Passe-Partout nauw mee samen. De native speaker verzorgt daar twee keer per week Engelse lessen, dit zijn activiteiten zoals voorlezen, zingen en tellen.

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?