Visie en missie.

Visie

Wat willen we bereiken?

Op Passe-Partout helpen wij leerlingen zich te ontwikkelen tot wereldburgers van morgen. Onze wereldburgers hebben uiteindelijk een passende en uitdagende plek in de maatschappij.

Een wereldburger op Passe-Partout:

  • heeft kennis van en respect voor andere wereldburgers;
  • kan goed samenwerken;
  • is internationaal gericht;
  • kent zichzelf;
  • is gemotiveerd om te leren.

Missie

Hoe doen wij dat?

Als openbare basisschool staan wij open voor alle geloofsovertuigingen en afkomst. Wij respecteren ieders mening, normen en waarden en hebben hier aandacht voor. Onze wereldburgers kennen zichzelf en kunnen aansluiten bij de ander. In onze klassen is veel aandacht voor een veilig leerklimaat. Een wereldburger is internationaal gericht en daarom bieden wij tweetalig (Engels) onderwijs aan in iedere groep. Zo zijn leerlingen klaar voor de toekomst.
Naast ons aanbod om brede algemene kennis te stimuleren, sluiten wij zoveel als mogelijk aan op de mogelijkheden van ieder kind. Dit doen wij door ons aanbod aan te passen. Zo hebben wij een aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. We betrekken de leerling waar mogelijk bij zijn/haar eigen leerproces en richten ons op de ontwikkeling van het individu.

Praatplaat

Onze visie en missie is visueel weergegeven in een praatplaat:

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?