De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Tevens wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wie nieuwsgierig is geworden na het lezen van deze gids nodigen wij uit om in onze school te komen kijken en te ontdekken hoe hetgeen wat wij beschrijven in de praktijk tot uiting komt.

Namens het team van obs Passe-Partout,

Ilse van der Spoel (adjunct-directeur) en Noortje van de Laar (directeur)

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?