MR en OR.

Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de MR van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De MR van onze school heeft 9 leden en vergadert 8 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

Contact opnemen met de MR kan via mr@obspassepartout.nl.

Ouderraad

In samenwerking met het lerarenteam en de MR organiseert de ouderraad (OR) gedurende het schooljaar verschillende activiteiten voor de leerlingen van het Passe-Partout. Denk aan een schoolfotograaf, Dag van de Leraar, het Sinterklaasfeest, Kerst, Koningsspelen en een jaarlijks schoolreisje. Met oog op de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen, viert de school jaarlijks een feest uit een andere cultuur. Alle activiteiten worden betaald vanuit een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit een groep van circa 10 enthousiaste ouders. Ideeën om leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren zijn meer dan welkom, ook gedurende het schooljaar. Er is alle ruimte om uw idee uit te werken. Ook hulp bij de verschillende activiteiten wordt zeer gewaardeerd.

Contact opnemen met de OR kan via ouderraad-pp@outlook.com

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?