MR en OR.

Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad van onze school praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en uitvoering van het onderwijs. Vier ouders en vier teamleden vormen samen de MR. Zij bespreken beleidsmatige zaken en zijn klankbord voor de directie. Op diverse terreinen kan de MR de school gevraagd en ongevraagd adviseren (adviesrecht). Daarnaast heeft de MR op specifieke onderwerpen ook instemmingsrecht. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Na afloop van een periode kunnen leden zich weer opnieuw verkiesbaar stellen. Onze MR is momenteel als volgt samengesteld:

Ouders in de MR

Simon Pikaar
Voorzitter, lid sinds augustus 2020

Peter van Broekhoven
MR lid sinds augustus 2020

Tamara Wallast
MR lid sinds augustus 2023

Kirsten Sparreboom
MR lid sinds oktober 2023


Leraren in de MR

Ilona Korbee
Secretaris, lid sinds maart 2021 (leerkracht 1-2groen en 3a)

Elles de Wild Propitius
MR lid sinds augustus 2021 (leerkracht 5b)

Linda Hermus
MR lid sinds augustus 2023 (leerkracht 4b)

Ingrid Vooijs
MR lid sinds oktober 2023 (intern begeleider)


Onze MR-leden zijn regelmatig op het schoolplein en horen graag welke suggesties en zorgen u eventueel heeft. U kunt ook een mailtje sturen: mr@obspassepartout.nl

Via dit mailadres kunt u ook het jaarverslag opvragen of u aanmelden om een MR-vergadering bij te wonen.

Ouderraad

In samenwerking met het lerarenteam en de MR organiseert de ouderraad (OR) gedurende het schooljaar verschillende activiteiten voor de leerlingen van het Passe-Partout. Denk aan een schoolfotograaf, Dag van de Leraar, het Sinterklaasfeest, Kerst, Koningsspelen en een jaarlijks schoolreisje. Met oog op de verschillende culturele achtergronden van onze leerlingen, viert de school jaarlijks een feest uit een andere cultuur. Alle activiteiten worden betaald vanuit een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit een groep van circa 10 enthousiaste ouders. Ideeën om leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren zijn meer dan welkom, ook gedurende het schooljaar. Er is alle ruimte om uw idee uit te werken. Ook hulp bij de verschillende activiteiten wordt zeer gewaardeerd.

Contact opnemen met de OR kan via ouderraad-pp@outlook.com

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?