Aanmeldprocedure.

Hoe gaan wij om met uw aanmelding?

Nieuwe leerlingen zijn uiteraard van harte welkom op obs Passe-Partout. Vanwege de zorgvuldigheid worden alle ouders eerst uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u nadere informatie over de school, krijgt u een rondleiding en ontvangt u een aanmeldformulier.

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt het filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) hiernaast bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Wij hebben in schooljaar 2023-2024 alleen nog plek voor kinderen met geboortejaar 2020 of in groep 3.


In schooljaar 2024-2025 hebben wij alleen nog ruimte voor nieuwe vierjarigen (geboortejaar 2020 en 2021).


Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dit doen wij middels een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Aanmelden

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is. In schooljaar 2023-2024 zitten de groepen 2 en 4 t/m 8 vol.
    Wij hebben alleen nog ruimte in groep 1 en 3.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat het openbare onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor de groepen 2, 4, 5, 6, 7 en 8.
Indien er in deze groepen een plek vrijkomt, nemen wij contact met u op in volgorde van aanmelding. De kans dat op termijn een plek vrijkomt, is klein.

Wendagen

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden drie dagdelen bij ons op school komen wennen. U ontvangt ongeveer 2 maanden voordat uw kind vier jaar wordt van ons een e-mail met een welkomstbrief van de klas waar uw kind is geplaatst. U spreekt wendagen met de leerkracht(en) van uw kind af.


Informatie aanmelden zij-instroom

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.


Kinderen die nog geen Nederlands spreken

Kinderen die nog geen of niet voldoende Nederlands spreken nemen wij alleen aan in de groepen 1 en 2.

Vanaf groep 3 verwijzen we u eerst door naar een schakelklas.
In een schakelklas ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal. Uw kind kan na verloop van tijd naar een reguliere basisschool.
Klik op de link hieronder om te zien welke scholen in Rotterdam een schakelklas hebben.

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?