Contact.

Hier vindt u onze contactgegevens en de schooltijden.

OBS Passe-Partout.

Hoofdlocatie

Obs Passe-Partout
Marcel Duchampplein 802
3059 RD Rotterdam
Tel: 06-23229736
directienes@obspassepartout.nl

KVK-nummer BOOR: 24424572
Btw-nummer BOOR: NL818667308B01

Andere locaties

Obs Passe-Partout
Kosboulevard 4
3059 XZ Rotterdam
Tel: 0612268558
directienes@obspassepartout.nl

Onze schooltijden:

  • Maandag 08:00 - 14:00
  • Dinsdag 08:00 - 14:00
  • Woensdag 08:00 - 12:30
  • Donderdag 08:00 - 14:00
  • Vrijdag 08:00 - 14:00
Deuren zijn open vanaf 07.50 uur.

Contact Formulier:

Boor

Klachtenregeling.

OBS Passe-Partout valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij BOOR is een klachtenregeling van kracht. Hieronder vindt u een korte algemene toelichting op de klachtenregeling. De volledige regeling kunt u hier downloaden.

Vanaf het schooljaar 1998-1999 is er voor het openbaar onderwijs Rotterdam een klachtenregeling vastgesteld en uitgevoerd. Dit is een wettelijke verplichting. Het doel van de regeling is om een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

Op de website van ons schoolbestuur kunt u meer lezen over de klachtenregeling. Ook de namen en adressen van het bevoegd gezag inclusief het aanspreekpunt, de externe vertrouwenspersonen, het centraal meldpunt Vertrouwensinspecteur en de Landelijke Klachtencommissie staan op de website vermeld.