Da Vinci.

Educatie voor hoogbegaafde
kinderen met een extra zorgbehoefte.

Priscilla du preez 607202

Da Vinci Onderwijs.

In het kader van de wet op passend onderwijs bieden wij Da Vinci-onderwijs aan. Dit is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen met een extra zorgbehoefte.

Het Da vinci-onderwijs is gebaseerd op De 7 uitdagingen van Tijl Koenderink. Vanuit deze uitdagingen gaan Da Vinci leerlingen naast de reguliere stof aan de slag in modules. Tijdens deze modules wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een positieve levenshouding (zelfvertrouwen, Growth mindset) en vaardigheden (executieve functies, denkvaardigheden en onderzoekvaardigheden).

Bij de Da Vincilessen maken de kinderen gebruik van eigen leerdoelen en een portfolio, waarin ze eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling (onder meer ‘Leren leren’). Voor het Da Vinci-onderwijs nodigen we regelmatig externen uit voor gastlessen, zoals een officieel (KNSB-)erkend schaaktrainer of gastdocent(en) voor programmeren.

Er is naast de docenten voor het Da Vinci-onderwijs ook een klankbordgroep Da Vinci, waaraan ouders deel kunnen nemen. Zij behartigen de belangen van de Da Vinci leerlingen.

Debby hudson 595381

Meer informatie.

Passe-Partout biedt het onderwijs aan met doorgaande leerlijnen, gebaseerd op de leerlijnen van het SLO (http://tule.slo.nl/) waarbij meervoudige intelligentie en oog voor het specifieke talent van de kinderen onze uitgangspunten zijn.

Voor de meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen zonder extra zorgbehoefte bieden wij Minerva-onderwijs, waarbij leerlingen binnen hun eigen groep uitdagend top down-onderwijs in plaats van bottom up-onderwijs aangeboden krijgen. De Minervaleerlingen zijn leerlingen met hoge toetsscores en kind-kenmerken als goede sociale vaardigheden, zelfstandigheid, creativiteit in denken, goede werkhouding en taakaanpak. Zij worden uitgedaagd om op een andere manier te werken. Deze leerlingen krijgen in de klas de leerstof in compacte vorm aangeboden, zodat er tijd vrijkomt voor verdieping en verbreding.

Het Da Vinci- onderwijs is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen met een zorgbehoefte (bijvoorbeeld als er discrepantie in verbale en performance intelligentie is, dan wel een andere lichte stoornis). Voor kinderen die al vanaf groep 1/2 op onze school zitten hebben we een interne signalering.

Voor kinderen die van andere scholen komen vragen wij om dit aan te tonen middels een onderzoek of test.

Bij jonge kinderen in de groepen 1 t/m 4 spreken we van Columbusgroep, omdat in deze leeftijdsgroep nog niet aan te tonen is of het een hoogbegaafde leerling is, of een kind met ontwikkelingsvoorsprong.
Wij willen dat ontdekken en het onderwijs aanpassen op de onderwijsbehoefte van het kind.

Op zoek naar de juiste school voor uw kind?