Zorg op OBS Passe-Partout

Zorg op didactisch gebied

Kinderen worden vanaf groep 1 gevolgd met het Leerling Volg Systeem.

Dat gebeurd door het afnemen van de CITO-toetsen, waarvan de uitkomst wordt ingevoerd in het LV-systeem. De toetsen worden in januari en in mei afgenomen. Aan de hand van de uitkomsten worden de leerlingen in de gaten gehouden. Als de leerlingen een E of D scoren (onvoldoende/matig) dan wordt er door de leerkracht een handelings- of groepsplan geschreven. Vaak in overleg met de IB-er.

Problemen op didactisch gebied kunnen ook problemen op het sociaal/emotionele vlak geven. Het kind voelt zich niet lekker in zijn vel, het werk is te moeilijk en raakt gefrustreerd. Dan kan het kind zich terugtrekken of thuis hun frustraties uiten. Het is goed om dit met de leerkracht te bespreken.
De IB-er en leerkacht gaan dan samen met u onderzoeken waar de frustraties vandaan komen. Meestal worden er externen ingeschakeld, zoals WSNS (Weer Samen Naar School), de schoolverpleegkundige, School Maatschappelijk Werk, logopedie of fysiotherapie.

Zorg op sociaal emotioneel gebied

Daar kunnen de School Maatschappelijk Werkster, het CJG of psychologische onderzoeksbureau's voor ingeschakeld worden.

Zorg op lichamelijk gebied

De schoolverpleegkundige nodigt de leerlingen 2 keer in hun basisperiode voor onderzoek uit. In groep 1/2 kunnen de kinderen door de logopediste van WSNS worden gescreend. Dit natuurlijk altijd in overleg met ouders. Ook hebben we als school contact met de fysiotherapeute in de buurt. 

 
IB=Interne Begeleiding

Op onze school vraagt u naar:
Nicky Houweling    
Jolande Verkaik    
Telefoon: 06-20107160 / 010-7076522
Emailadres: jolande.verkaik@obspassepartout.nl