Werkgroepenformat organisatorische werkgroepen
 
 
De opdracht vieringen 1 Sint en schoolreis  organiseren
Nadere omschrijving van de opdracht Sintviering organiseren in overleg met BSN.
Schoolreis educatiever van opzet. ( Voor inspectie heet het excursie, want dan is het een reguliere schooldag ). Een groep bv. naar een kasteel, passend bij thema.
Zoeken naar bestemmingen voor schoolreis in Rotterdam voor onderbouw, i.v.m. gratis vervoer.
 
Beschikbare budget € 12.000,--
 
 
 
De opdracht vieringen 2 Kerst, sportdag en Lenteontbijt organiseren
Nadere omschrijving van de opdracht Kerstviering in overleg met andere scholen. 
 
Beschikbare budget € 2.000,--
 
 
 
De opdracht vieringen 3 Kinderboekenweek en voorleesontbijt voor de onderbouw  en een goede doelenactie organiseren.
Nadere omschrijving van de opdracht Overleg met PR over goede doelenactie en deze koppelen aan de actualiteit, t.w. het glazen huis.
 
Beschikbare budget € 1.500,--
 
 
 
De opdracht vieringen 4 Schoolbreed feest organiseren.
Spelenkermis organiseren.
Nadere omschrijving van de opdracht Koppelen aan de schoolthema’s.
Spelenkermis koppelen aan de meervoudige intelligenties.
 
Beschikbare budget € 1.500,--

Op de  begroting is aan oudergelden voorzien: € 17.000,-- aan inkomsten.
Uitgaven afscheid groep 8 is € 600,-- beschikbaar en voor calamiteiten € 600,--